0 x 0
Overlevering-kairapport 2011
Skogminister Lars Peder Brekk mottar rapporten fra Olav Norberg i Kystskogbruket.

Kai-rapport prioriterer ALLSKOGs geografi

SINTEF-rapporten "Transport av skogvirke i kyststrøk” ble offentliggjort i sin helhet i forbindelse med overleveringen hos Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tirsdag 29.november 2011. SINTEF slår fast at 60 kaier langs kysten etableres for å sørge for en rasjonell levering av tømmer fra kystskogen. Prislappen er 300 millioner kroner. Gevinsten er en økt årlig omsetning i skognæringa rundt 25 milliarder kroner. 14 kaier er imidlertid høyest prioritert, av disse ligger 9 innenfor ALLSKOGs geografi.
Etterspørselen etter virke i kystfylkene er stor og alle signaler tyder at den vil øke. Egenproduksjonen av virke økes og erstatte deler av importen. For å hente ut potensialet i kystskogene det hentes ut langt mer virke. I dag går 0,4 millioner kubikkmeter over tømmerkaier, prognosene viser at det fram til 2040 blir et behov for frakt av 2,0 millioner kubikkmeter tømmer over kaier.
Hovedmålet med SINTEF-rapporten har vært å utarbeide en best mulig plan for utbygging av tømmerkaier for å sikre en rasjonell levering av virke som vil komme fra kystskogen til industrien.

De fleste av SINTEFs 20 scenarioer viser at det vil være økonomisk gunstig å benytte rundt 60 tømmerkaier langs kysten. Noen bygges nye, andre rustes opp. SINTEF-rapporten prioriterer 14 lokaliseringer. Dette gjelder kommunene Suldal, Bergen, Sogndal, Gloppen, Stryn, Volda, Ørskog, Sunndal, Rissa, Orkdal, Melhus, Vikna, Mosjøen og Rana. Dette legger grunnlag for stor verdiskaping for skogeiere nordafjells.
(Saken er hentet fra www.kystskogbruket.no)