0 x 0

Kampen om skogen i Dagens Næringsliv

Miljøvernorganisasjonene har protestert mot hogsten som ALLSKOG utfører på vegne av Statskog i Rana og Hemnes. Dagens Næringsliv har dykket inn i saken.

Lørdag 28. mai hadde avisen en lengre reportasje, "Kampen om skogen", som balanserer de ulike meningene på en prisverdig måte. Artikkelen kretser rundt konflikten i Rana og Hemnes, men trekker også linjer til skogvern i alminnelighet og stortingsvedtaket om 10 prosent skogvern i særdeleshet.

Les mer om stortingsvedtaket på våre nettsider.

En del av skogen i Rana og Hemnes er svært gammel, men ikke funnet verneverdig av miljøvernmyndighetene. ALLSKOG tar sine vanlige forholdsregler under hogsten, skåner nøkkelbiotoper, og oppretter hensynssoner. Tømmeret omsettes som miljøsertifisert til treforedlingsindustrien i Trøndelag og Nordland.

Du kan lese avisklippet på Min side.