0 x 0
karl-gunnar-hovind-breddeformat

Karl Gunnar er først ute med å prøve Allskogs medlemskonto

I september lanserer Allskog en medlemskonto for alle andelseiere. Andelseiere vil få oppgjøret raskere og inn på en egen konto med god rente. Karl Gunnar Hovind har fått prøve ut ordningen. Han tror at andelseierne vil få stor glede av den.

– Det er ikke mye svette som ligger bak renteinntekter, sier Karl Gunnar Hovind, som mener det er mye for skogeiere å hente på å husholdere smart.

Vi treffer ham hjemme på Håggån på Hovin i Melhus kommune. Gården ligger pent til ved Gaulavassdraget. Her driver han korn- og høyproduksjon, skogbruk og vedproduksjon samt lakseturisme. Han anslår at næringsinntektene fordeler seg jevnt på de tre områdene.

– Jeg tok over i 1987, etter landbruksskolen, og har tidvis hatt arbeid utenom gården, men foretrekker å prøve å leve kun av gården, forteller Hovind.

De siste tre årene har han også vært leder i Melhus skogeierlag.

Bedre rente enn bankinnskudd

– Store drifter er ekstrainntekter for de fleste av oss skogeiere. Det kan være mye å hente på hvordan man disponerer tømmeroppgjør og avsetning til skogfond, sier Hovind.

– Da jeg fikk tømmeroppgjøret mitt i mai, kunne jeg like godt sette det til side noen måneder, med tanke på et mulig traktorkjøp til høsten. Det er minimalt med rente på overskudd på driftskreditten, og renten på medlemskontoen i Allskog er godt over det jeg kan få i vanlig innskuddsrente i banken min, slår han fast.

Hovind oppfordrer samvirket til å bruke sin tyngde overfor bankene, også i fortsettelsen.

– Jeg håper at Allskog vil være ivrigere på å sette opp renten på medlemskontoen enn det bankene har vært på å sette opp innskuddsrentene, sier Hovind med et smil.

Tømmeroppgjøret kommer raskere

Flere andre samvirkeforetak, som Felleskjøpet og Nortura, har eller har hatt medlems(kapital)kontoer for sine andelseiere. Økonomi- og finansdirektør i Allskog, Ellen Kristine Støre Govatsmark, sier at Allskog ønsker å tilby det samme, som en fordel for sine andelseiere.

– Når rentene og prisene stiger, er det naturlig at skogeierne blir mer bevisst på hvilke rentebetingelser de kan oppnå, sier Govatsmark.

Tømmeroppgjøret blir overført til medlemskontoen 10 dager tidligere enn det som hittil har vært praksis, det vil si den 20. eller 21. dagen i måneden.

– Raskere oppgjør har vært etterspurt lenge, så det er vi glade for å kunne rette på. Ønsker du pengene inn på vanlig bankkonto med én gang, er det bare å logge inn på Min side og bruke Bank-ID til å overføre til din egen bank, sier Govatsmark.

Andelseiere vil få nærmere beskjed når ordningen trer i kraft.

Den som leverer tømmer uten å være andelseier i Allskog, får oppgjøret på samme måte som før, på bankkonto den siste virkedagen i måneden. Er du ikke andelseier, kan du melde deg inn her.