0 x 0

Kjøp norske planter gjennom ALLSKOG

Våren er i anmarsj, det gror i veksthusene, og det er tid for å tenke fornyelse av skogen etter hogst. Å se over plantefeltene for å tenke supplering, er også aktuelt.

ALLSKOG kan skog og er en utmerket rådgiver for planting på din eiendom. Ta kontakt med din skogbruksleder for å få vite mer, eller bestille planter og planting.

ALLSKOG kjøper kun planter fra norske planteskoler: Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga og Skjerdingstad, Megarden planteskole i Halsa på Møre og Alstadhaug planteskole på Skei på Helgeland. Vi har i år fornyet kontraktene med alle de tre planteskolene i vårt nedslagsfelt. Planteskolene eies av de fylkesvise skogselskapene. Bare i Trøndelag er det gjennom historien lokalt produsert 700 millioner planter for skogbruket, ifølge Det norske Skogselskap.

Bestille planter? Gå inn på
Min side, eller ta kontakt med din skogbruksleder.

Skog- og trenæringen er en komplett verdikjede i Norge. Komplette verdikjeder lar en større del av verdiskapingen komme den norske skogeieren og lokalsamfunnet til gode. Det er også et bidrag til å styrke den skogfaglige kompetansen. For ALLSKOG har det derfor en egenverdi å handle med planteskoler her til lands.

ALLSKOG imøteser en debatt i skognæringen om hva som skal til for å opprettholde et faglig plantemiljø i Norge. Ikke minst i lys av tiltagende konkurranse fra Sverige og Baltikum. ALLSKOG er av den formening at det norske plantemiljøet trenger en felles slagplan for hvordan møte den utenlandske konkurransen.