0 x 0

Klimadebatt om skog...igjen!

Debatten om skogens bidrag i klimasammenheng har på nytt blusset opp etter at Senterpartiet i regjering gikk ut med sin hovedprioritering av skogtiltak i klimapolitikken. Naturvernforbundet er ute, dog med helt andre argumenter enn de tidligere har brukt imot en økt skogsatsing.

Her er de siste innleggene i saken både fra Naturvernforbundet og ALLSKOGs tilsvar som blant andre aviser også kom på trykk i VG.