0 x 0

Klimaskogplanting- hvem og hvor?

Skogplanting som klimatiltak er nå igangsatt i tre fylker, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Det betyr at skogeiere i to fylker i ALLSKOGs område nå kan få tilbud om skogplanting. 

Planting av skog på gjengrodde arealer er vurdert av regjeringen som et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene, og et pilotprosjekt over 3 år er nå igangsatt. Dette er en av de sakene ALLSKOG har arbeidet for de siste årene, og vi ser svært positivt på at det nå er i gang, og kommer skogeiere tilgode.  

Ta godt imot prosjektet, om det kommer til din kommune, og bistå prosjektet å finne egnede arealer. Tilskudd vil dekke alle planteutgifter, samt suppleringsplanting innen fem år. Avtale skal skrives med skogeier, som da får en skogressurs som skal forvaltes som annen skog. 


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har allerede sendt ut et informasjonsskriv til kommunene og via ALLSKOG til skogbruksledere og lokallag. 
Brev fra Fylkesmannen - klimaskogplanting

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for Fylkesmennene i dette arbeidet;
Veileder skogplanting 2015