0 x 0
skoggjodsling-skjer-i-samarbeid-med-midtnorsk-helikopterservice-as

Klimatilskudd til gjødsling av skog økes

1.april går fristen ut for skogeiere å bestille skoggjødsling for 2022. Gjødsling av skog gir økt vekst og er et gunstig klimatiltak for å øke skogens evne til å ta opp og lagre mer CO2.

ALLSKOG er glad for å kunne tilby skoggjødsling den kommende sesongen til så å si uendret kostnad. Dette til tross for at prisen på gjødsel har steget kraftig det siste året. Staten har i år bestemt seg for å øke tilskuddssatsen for skoggjødsling fra 40 til 50 prosent for 2022.

I samarbeid med Norges Skogeierforbund har ALLSKOG jobbet intensivt næringspolitisk med å få Staten til å dekke de økte prisene på gjødsel gjennom å øke tilskuddssatsen for 2022. Dette var helt avgjørende for at ALLSKOG nå kan tilby skoggjødsling til sommeren. Det er forventet at gjødselprisen vil stige ytterligere de kommende sesongene, slik at det kan være gunstig for skogeierne å gjødsle i år

Skogsgjødsling som er riktig utført har ingen dokumenterte negative innvirkninger på miljøet, og gir gode økonomiske gevinster på relativt kort tid til skogeieren. ALLSKOG gjennomfører gjødslingen i tett samarbeid med Midtnorsk helikopterservice AS. Helikopterselskapet har hovedkontor i Verdal, og det har vært viktig for ALLSKOG å utvikle et lokalt samarbeid som bidrar til lokal verdiskapning og kompetansebygging. Nytt av året er at ALLSKOG i samarbeid med Biodrone tilbyr skoggjødsling ved bruk av drone. Drone brukes som et supplement til helikoptergjødsling i områder der skogeiere ikke har tilstrekkelig med areal for å gjennomføre gjødslingen med helikopter.

Kravene til skogen som skal gjødsles er uforandret fra tidligere år, og det anbefales at stort sett all gjødsling gjøres i hogstklasse 4.

For å få et tilbud på skoggjødsling i 2022, må du ta kontakt med din skogbruksleder før 1. april. Som andelseier får du en bedre pris. Din skogbruksleder finner du på www.allskog.no/gjodsling-av-skog.