0 x 0
odd-e-ree-kongens-fm

Kongens fortjenestemedalje til Skogbruksleder i ALLSKOG

Odd Erling Ree, tidligere skogbruksleder i ALLSKOG gjennom 37 år er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv etter mange års ekstraordinært engasjement for skognæringa og skogeierne.
Overrekkelsen ble foretatt av assisterende Fylkesmann Brit Skjelbred i Odd Erlings skogrike under en skogkveld på Støren 2.desember. Mange i og utenfor skogbruket har over lang tid beundret den innsatsen Odd Erling har nedlagt for næringa, og de har stått sammen bak ønsket om å hedre hans livsverk med Kongens medalje.  

Hel ved
Han er beskrevet som en høvding innen skogbruket, og gjennom sin faglige trygghet har han bidratt til å gi en positiv utviklingen i ALLSKOG, Skogselskapet og hos de mange skogeierne han har fulgt opp.

I ALLSKOG beskrives Odd Erling som en ekstraordinær pliktoppfyllende og lojal medarbeider, med store faglige bidrag, så vel som evner til å lede, engasjere og skape et godt miljø. Hans lune, ærlige og stillferdige væremåte understreker hans naturlige autoritet, og har bidratt til å skape trygghet og vekst i skogmiljøet. Enorme skoger er særs godt forvaltet på grunn av en spesiell kar og hans innsats for skogplanting, ungskogpleie og annen skogaktivitet i kommunene Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Skogeierne hadde en trygg bauta å støtte seg til i alle spørsmål om skogen, og det var aldri grunn til tvil ved de råd Odd Erling ga. I tillegg har Odd Erling nedlagt et stort engasjement i lokalsamfunnet, gjennom flere perioder som folkevalgt i kommunestyret i Midte-Gauldal og gjennom flere andre verv.