0 x 0

Kortslutning i Grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon har lagt frem rapport om det grønne skiftet i Norge, og foreslår fjerning av alle tilskudd til skogsbilvegbygging, drift i vanskelig terreng og taubane. Forslagene føyer seg inn i rekken i en komplett kortslutning, når målet er å sikre overgang fra fossil til fornybar produksjon, produkter og energi.

Les Norges Skogeierforbunds vurdering:
http://www.skogeier.no/artikkel.cfm?Id_art=1356