0 x 0

Kurs i Verdal – hvilke verdier har du i skogen?

Ny skogbruksplan i Verdal gir oversikt over skogressursene. Kom på gratis kurs med ALLSKOG, Verdal skogeierlag og Aktivt skogbruk en av kveldene 27., 28., 29. eller 30. mars og lær hvordan du bruker planen for å tjene penger på skogen din! 

Ingen påmelding, men husk å ta med skogbruksplanen din!

kurs-verdal