0 x 0
erlin-perstolen
Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG

Kvalitetsarbeid som gagner skogeieren

Det siste året har det skjedd store endringer i hvor stor andel av tømmeret som godtas av industrien. Dette har gjort at skogeiere i hele ALLSKOGs geografi sitter igjen med en større fortjeneste. Les intervjuet med virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG her. 

Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG, forklarer at det nye sagtømmerreglementet har vært viktig for å øke sagtømmerandelen, og dermed øke verdien på hele tømmerpartiet.

Det har blitt forhandlet frem et nytt reglement mellom kjøper (industrien) og selger (skogeierne) som har ført til at sagtømmerandelen har økt i løpet av året, samtidig som utleggsprosenten har minsket. Sagtømmerandelen har økt 10 prosent i Nordland, 9 prosent i Trøndelag og noe mindre i M&R.

  • Den såkalte utleggsprosenten kan enkelt forklares som prosenten av tømmer som ikke godtas ved levering til industrien. Tømmerreglementet skisserer en minstekvalitet på tømmeret som skal til for at det godtas. Til sagbrukene leveres sagtømmer, og utleggsprosenten er andelen av tømmeret som ikke godkjennes som sagtømmer, sier Perstølen. 

Perstølen forklarer at ALLSKOG hele tiden prøver å tøye grensen for å få mest mulig tømmer godkjent som sagtømmer, ettersom en utleggsprosent på null ofte vil bety at man har lagt igjen for mye sagtømmer blant massevirket. Nå som sagtømmer har en høy pris, bør man tøye grensen litt ekstra, mens dersom prisene er lave er man mer forsiktig med å legge massevirke i sagtømmeret.

Det er en kontinuerlig jobb å finne en god balanse slik at skogeieren sitter igjen med en størst mulig fortjeneste. Perstølens jobb er blant annet å følge opp entreprenørene og måten de driver hogsten på.

  • Vi er veldig fornøyde med retningen det nye reglementet har tatt oss i, men det må hele tiden gjøres små kalibreringer av utleggsprosenten for å sikre skogeieren størst mulig gevinst, sier Perstølen.

Gevinsten har vært særlig stor for skogeiere i Møre og Romsdal hvor utleggsprosenten har gått ned fra 10-12 prosent til 3-4 prosent etter innføringen av det nye sagtømmerreglementet. I Møre og Romsdal er det i stor grad hogst i kulturskog som blir gjennomført, og her har det vært vanskeligere å kappe under det gamle reglementet.

  • Gankvist ble ikke godtatt under det gamle reglementet, mens det nye reglementet godtar gankvist i større grad, forteller Perstølen.

Endringen kommer som følge av at små gankvister gir liten kvalitetsreduksjon, og en ble derfor enig om at det kan aksepteres opp til en viss størrelse.

En annen viktig fordel med det nye sagtømmerreglementet er at det er tilpasset det svenske og europeiske tømmermarkedet, slik at tømmer som eksporteres har mer riktige dimensjoner enn tidligere. 

skjermbilde-2021-10-26-110128gankvist