0 x 0

Kystens perler av sitka

VG skriver idag om kystens arkitektperler, og at det skal bli flere slike "fyrtårn". Turistnæringa har stor glede av god arkitektur i Norge og mottar internasjonal skryt og skognæringa har stor glede av at stadig flere ser verdien av tre og de svært gode egenskapene materialet tre har både for innemiljø, utseende og for å binde CO2 i varige konstruksjoner.
 
VG -Kystperler i tre

Strandbaren på Stokkøya i Sør-Trøndelag er bygd av lokal sitkagran! Dette beviser at sitka har en god framtid i Norge som byggemateriale. 


Foto: Scanpix