0 x 0

Landbruksministeren gir 15 mill til Dagmarhjelp på Vestlandet

ALLSKOG er svært fornøyd med Landbruksdepartementets håndtering og bidrag i den ekstreme situasjonen i skogene på Vestlandet etter Dagmar-stormen i jula, og vi mener vi har nådd fram og blitt hørt i våre bekymringer for skogressursen og de økonomiske utfordringer for skogeierne. 

Fredag 30.mars er direktør Ole Bakke i ALLSKOG og SF Skog på befarig i Eid sammen med Statssekretær Harald O Buttedahl i Landbruks og matdepartementet, fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Initiativet til denne befaringen etter stormen Dagmar ble gjort i fellesskap mellom de to skogeierandelslagene for å rette fokus mot behovet for statlig bistand i opprydningen i skogene på Vestlandet.På en pressekonferanse i dag har Statssekretær Buttedahl uttalt at Landbruks- og matdepartementet ber Statens Landbruksforvaltning om å omprioritere 12 mill kr av avtalemidlene i Jordbruksoppgjøret og finne 3 mill kr forøvrig i Statsbudsjettet, som tilsammen vil gi 15 mill kr.

De 15 millioner kronene kan brukes til vegbygging, ekstraordinære driftskostnader, mellomlagring av tømmer og ekstraordinære kostnader for skogeierorganisasjonene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 

Saksbehandling av skogsveger flyttes midlertidig fra kommunene til Fylkesmannen fram til 30. Juni, for å øke tempo på godkjenning og byggestart. 

Så langt er vi svært fornøyd med å nå gjennom med våre skogeieres behov opp mot regjeringen. ALLSKOG vil arbeide videre opp mot fylkeskommunen og fylkesmannen i Møre og Romsdal med ønske om at de også blir med og tar del i ekstrautgiftene forbundet med opprydningsdugnaden etter Dagmars herjinger i skogene. Vi har idag god faglig støtte og samarbeid med regionalt nivå.