0 x 0

Leverer til Skogn etter planen

Norske Skog gir trygghet for tømmerleveransene, og ALLSKOG vil levere til Skogn etter planen.


ALLSKOG leverer hvert år 365 000 kubikk trevirke til Norske Skogs fabrikk på Skogn. Hittil i år har ALLSKOG levert 95 000 kubikk. Fabrikken vil kjøre full drift på alle sine tre papirmaskiner i hele år. Det understreker behovet for tømmerleveranser, og fabrikken ønsker alt virke som ALLSKOG klarer å levere frem til sommeren.

Den underliggende driften ved fabrikken på Skogn er god, men Norske Skog-konsernet er tynget av gjeld. Konsernet har fått i stand en avtale med lånegiverne om utsettelse av lånene som forfaller i 2017. De nye storeierne, CSO Capital og Cyrus Capital Partners, har styrket Norske Skogs egenkapital med 115 millioner euro forut for lånene som forfaller nå i sommer.

Norske Skog har redegjort for en tilfredsstillende finansiell plan frem til 2019, og ALLSKOG fortsetter å levere som planlagt, slår ALLSKOGs markedssjef Karin K. Hokstad fast.