0 x 0

Linjerydding for TrønderEnergi

ALLSKOG signerte i mars en toårig avtale med TrønderEnergi Nett AS om linjerydding.


ALLSKOG vant anbudene for Stjørdalen til Holtålen, Trondheimsområdet og Fosen. Oppdrag i henhold til ryddeplan fra TrønderEnergi Nett, serviceoppdrag på bestilling og beredskap inngår i avtalen. Avtalen har opsjon på 2 x 2 år.

ALLSKOGs skogarbeidere begynte linjeryddingen tidlig i april. Etter en pause i plantesesongen vil ryddingen ta fart fra og med august.