0 x 0

Lokal stor gress- og lyngbrannfare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Meteorologisk institutt melder om lokal stor gress- og lyngbrannfare i Møre og Romsdal og Trøndelag inntil det kommer nedbør av betydning.

Du kan følge Meteorologisk institutts OBS-varsel og beregninger av skogbrannfareyr.no.