0 x 0

Marit Arnstad til Vegkonferansen i Trøndelag

Nå legges føringene i Nasjonal Transportplan. Midt-Norge trenger også økt satsing på vei og smarte valg for framtidas veistruktur. Vegforum Trøndelag (VT) inviterer til sin årlige halvdagskonferanse, der politikere og næringsliv samles for å finne fremtidens løsninger på vegspørsmål i Trøndelag. ALLSKOG er medlem i VT og gir innspill om transportbehovene for tømmertransporten.

I år kommer den nye samferdselsministeren Marit Arnstad!

Konferansen vil være på Britannia Hotel AS i Trondheim den 17. september kl. 1115-1600. Prisen for konferansen er kr. 800,- Vi starter med lunsj.

I tillegg til samferdselsministeren møter du flere næringslivsledere som forteller om hvorfor en god veistandard er viktig for deres bedrift. Du møter også regionale og nasjonale politikere og byråkrater innen vegsektoren.

Du finner program for konferansen her

Meld deg på her: https://event.nho.no/?event=161

Les også vår brosjyre som forteller nærmere om Vegforum Trøndelag og våre målsettinger.