0 x 0
allskog__dsc8816_web

Markedsutvikling

Virkesmarkedet er preget av stor etterspørsel etter sagtømmer, og noe mer avventende på massevirke. Dette har drevet prisen på sagtømmer kraftig oppover. Prisøkningen de siste 12 månedene har passert 30 %. Tegn tyder nå på at toppen er i ferd med å nås. Det forventes at etterspørselen vil vedvare utover høsten, og en snarlig priskorreksjon ser vi ikke i øyeblikket.

Trelastprisene har økt kraftig gjennom de siste månedene og det vil fortsatt være god betalingsevne hos industrien på sagtømmeret.

På tidligvinteren så det ut til at massevirkeprisene skulle bevege seg i positiv retning. Men etterspørsel og prisutviklingen i særlig det kinesiske markedet har satt en foreløpig stopper for dette.

Med stor produksjon på sagbrukene og høy aktivitet i skogen er det fortsatt god tilgang på fiber til masseindustrien. Det er fortsatt betydelig lager av massevirke i Skandinavia, og dette sammen med flistilgangen påvirker utviklingen av massevirkeprisene. Vi ser imidlertid at det kommer små justeringer i enkelte markeder utover høsten.

Ytterlig og oppdatert informasjon om virkesmarkedene vil du få fra ALLSKOG på digital skogkveld og våre kanaler.