0 x 0

Mens vi venter på klimameldinga

Det næringspolitiske forumet for hele kystskogbruket ble etablert i fjor. De tre i arbeidsutvalget representerer hele geografien og treforedling, sagbruk og skogeierne samlet.
Inger Grethe Hansen fra Nordland sitter i Skognæringa kyst og representerer skogeierne. Hun er styremedlem i ALLSKOG. Blant skogpolitiske saker forumet har engasjert seg i er den kommende klimameldingen fra regjeringen. Framleggelsen av meldingen er igjen utsatt, i denne omgang fram til sommeren.

Her kan siste kronikk om den saken leses, der forumet konkluderer med at vi bør øke skogplantingen i Norge, og at det er et klimatiltak vi vet virker, mens vi krangler om alle andre tiltak.