0 x 0

Mer penger til energiflis

Energiflisordningen er tilført nye 10 millioner kroner for 2012 etter omdisponering av ledige midler i statsbudsjettet. Totalt er ordningen tilført 39 millioner kroner i 2012. Energiflisordningen gir driftstilskudd til uttak av skogsråstoff til flisproduksjon.

Høy politisk prioritet
Satsingen på bioenergi har høy politisk prioritet som bidrag til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping.

- Tildelingen legger til rette at vi fortsatt får høyt trykk på bioenergileveranser fra skogen, dette er bra for utvikling av fornybare energiløsninger, og det er med på å styrke økonomien i skogbruket sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.
Saken er hentet fra landbruksdepartementets hjemmeside.

Les mer om tildelingen her