0 x 0

Mer til skogbruksplanlegging!

Årets fordeling av investeringsmidler i skogbruket er nå klar, og ALLSKOG har blitt hørt når det gjelder behovet for skogbruksplanleggingsmidler. I Vårt område er det fortsatt mange kommuner der skogeierne ikke har fått gjennomført Miljøregistrering i Skog (MiS.) Dette gir grunnlag for å levere sertifisert virke til industrien.

Når Landbruksdirektoratet nå legger fram resultatet i forhandlingen om investeringsmidlene for 2017, står fortsatt fylkesfordelingen av midlene igjen. ALLSKOG skal i møte med direktoratet over nyttår, for å gi våre innspill.

Les mer om jordbruksoppgjøret her