0 x 0
figur-dataflyt-sensitive-arter

Miljødirektoratet bidrar til effektivisering av hogst

Informasjon om sensitive dyre-, fugle- og plantearter er vanskelig tilgjengelig i Norge, for å hindre faunakriminalitet, som eggtyveri og ulovlig uttak. 27 arter er vurdert som sensitive og er derfor unntatt offentlighet. Skogbruket har siden Miljøinformasjonsloven kom i 2004 vært lovt tilgang til lokasjoner for sensitive arter i skogen. Dette er avgjørende for å sikre ivaretakelse av dem under hogst og andre skogtiltak. 

Informasjonsflyten fra miljømyndighetene til skogbruket har ikke vært tilstrekkelig og hensiktsmessig i alle disse årene, men Miljødirektoratet har nå i et møte med ALLSKOG lovt en gradert innsynsløsning som vil forenkle skogbruksledernes hverdag betraktelig.     
I skogbruket gjøres et nitidig arbeid for å sikre ivaretakelse av utrydningstruede og sårbare arter foran hver hogst. Bare i ALLSKOG gjennomføres ca 1700 hogster pr år, der skogbrukslederne i forkant er i kontakt med grunneiere, kommunen, lokale ornitologer samt sjekker databaser som finnes for å utarbeide miljørapport for å sikre hensiktsmessig ivaretakelse av de miljøhensyn som skal tas. Ofte trengs flere befaringer i skogen for å være sikker på at en har utelukket for eksempel rovfuglreir i et område foran hogst.  

Med Miljødirektoratets innsynsløsning, som ALLSKOG før jul skal delta i testingen av, vil driftsplanleggingen i ALLSKOG gå over fra et usikkert og kostbart detektivregime til en forutsigbar løsning med innsyn i digitale kart.

Miljødirektoratet vil med dette bidra til en helt ny hverdag for driftsapparatet i skogbruket i hele Norge. Det vil gi forutsigbarhet for hvilke miljøhensyn som skal tas under drift og det vil gi effektivisering i praktiseringen av miljøhensyn.

Innsyn i arter unntatt offentlighet vil bli gitt etter følgende retningslinjer:
Retningslinjer for håndtering av sensitive data 2016