0 x 0
resa-bru

Milliondryss over Resa og Folda bru

I år er det første gang regjeringen utbetaler penger i sitt bruprogram for å løse flaskehalser for skognæringa. Det sikrer verdier for 25 - 40 millioner kroner i dalføre. Det åpner også opp nye muligheter for transport med båt fra Grønnøra på Orkanger i stedet for på bil.

I Stortingsmeldingen Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæringa foreslo regjeringen etter samarbeid med skognæringen ei ordning for å utbedre flaskehalser for tømmer. Løsningen ble et bruprogram.

Siden den gang har Statens Vegvesen jobbet iherdig for å kartlegge og beregne styrken på  bruer og gjøre de klare for at 24 meter lange tømmervogntog på opp til 60 tonn skal kunne ta seg frem for å frakte tømmeret ut.

Flere næringer peker på skog som en del av løsningen på sine klimautfordringer, og da må det hogges mer skog. Trøndelag er allerede et underskuddsmarked som importerer tømmer til industrien for å få nok.

Resa bru

Statens Vegvesen kartleggingsjobb har sørget for at 9 / 10 bruer nå tåler 60 tonns transport, men noen av de verste flaskehalsene gjenstår. Derfor er bruprogrammet som utbetales for første gang i 2019 så viktig.

I tillegg har fylkeskommune selv satt av midler til å fjerne to flaskehalser i 2017 (Svorkmo og Meldal bruer).  Nå gjenstår Resa bru. Dette er den eneste gjenværende flaskehalsen på fv. 700 mellom Berkåk og Orkanger.

Resa bru får i år 2,5 millioner kroner, slik at brua kan oppdrageres. Det sikrer verdier for 25-40 millioner og markedstilgang for volum på opp mot 60.000 kubikk i dalføre, ca. 180.000-200.000 tømmerstokker.

Resa bru har vært en av de verste flaskehalsene i Norge, og blir derfor prioritert i første runde av myndighetene. Forsterkning av Resa bru vil føre til at det blir billigere å kjøre bil til Orkanger og båt til Skogn i stedet for å kjøre bil hele vegen fra Berkåk til Skogn.

Forsterkning av Resa bru vil derfor også føre til at deler av tømmertransporten overføres fra veg til sjø. Derfor er dette også godt miljøtiltak. I tillegg vil det forenkle forsyningen til Moelven i Namsos fordi mer av virket kan transporteres på sjø. Moelven i Namsos er av de som kan ta imot tømmer på båt.

Nedbetalingstida på brua er bare 5 år, den er derfor å anse som ekstremt lønnsom.