0 x 0
kare-sjavik-2
Kåre Sjåvik på talerstolen under årsmøte i ALLSKOG

Minneord om Kåre Sjåvik

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger

berre di.

Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi.

Vi mottok med sorg det triste budskapet om at samvirkemannen og skogbrukeren Kåre Sjåvik er død. Mange i ALLSKOG og i skogbruket var veldig glade i Kåre, og sørger nå. I den tunge stunden finner vi derfor trøst i «Tung tids tale» av Halldis Moren Vesaas. For Kåre var nettopp slik, han snakket ikke om meg og mitt, vi og dem – Kåre snakket om oss og om vi.

Kåre var en positiv og glødende engasjert skogbruker, og samvirkemann på sin hals. Han jobbet utrettelig for skogeiernes beste, og han ga seg ikke på tørre møkka. Det var en «løkke for skogeierne i Rana at Kåre kom inn i arbeidet med ny skogbruksplan», som en beskrev det.

Kåre ble valgte til leder i Nordland skogeierforening i 1998 og engasjert seg sterkt det siste året før man fusjonerte de fem skogeierforeningene fra Troms til Sunnmøre inn i ALLSKOG. Han hadde et sterkt fokus på næringspolitikk og påvirkningsarbeid. Han var opptatt av fellesskapet og at styrken i samvirket ligger i evnen til å samarbeide til det beste for alle skogeiere.

Det er ingen styremedlemmer i ALLSKOGs historie som har brukt så mye tid på rammebetingelser og politisk arbeid som Kåre. Han satte dagsorden og hans engasjementet gjorde at ALLSKOG bygde opp og satset på å bedre rammevilkår for hele næringa. Kåre var saklig, men direkte i sin dialog. Han hadde lun humor – men aldri syrlig eller på bekostning av andre. Han hadde jobbet som skogsarbeider og hadde god praktisk innsikt i aktivt skogbruk. Planting og forvaltning av skogen engasjerte han seg derfor sterkt i – særlig i områdene i Nordland med kort erfaring med skog.

Så gikk Kåre ut av styret i skogeiersamvirket etter mer enn 10 år. Kåre jobbet hardt, reiste mye og hadde så mange timer at flere trodde han var fast ansatt og ikke styremedlem. Men på nyåret 2020 ble Kåret igjen valgt som tillitsvalgt. Vi gledet oss over at Kåre nå hadde kom tilbake til skogeiersamvirket.

For Kåre var som en god sentral midtbanespiller, det meste gikk gjennom han. Han hadde kontaktnettverk, engasjement og en utømmelig energi, selv om han begynte å bli voksen. For de ansatte og andre frivillige i skognæringa i Nordland vil det nå bli et stort tomrom og et vakuum etter Kåres bråe bortgang.

Vi kommer til å savne varmen og positiviteten din Kåre, men vi glemmer deg aldri. Våre tanker går til Kåres nærmeste, vi er med dere i den tunge stunden.

En siste hilsen fra tillitsvalgte, venner, ansatte og styremedlemmer i ALLSKOG SA

Vi lyser fred over Kåre Sjåviks minne