0 x 0
mis-2
Foto av Terje Nordvik: Svartsonekjuke (rødlistet). Treboende sopp knyttet til liggende døde stokker av Gran

MiS registrering i Mosvik

Sommeren og høsten 2013 harALLSKOG utført Miljø i Skog-registrering (MIS) i Mosvik, Inderøy kommune. Arbeidet er utført i samarbeid med ei prosjektgruppe der Inderøy og Mosvik Skogeierlag, Inderøy kommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innherred Skognettverk og Skog og Landskap er representert.

Alle figurer som er registrert vises under følgende kart. Det er ikke foretatt noe utvalg av figurene ennå. Berørte skogeiere vil motta et MiS-brev med nøyaktig informasjon så fort utvalg med biolog og prosjektgruppa er utført.

Kart MiS bruttoregistrering

Det er svært viktig at slik MIS-registrering foretas dersom skogeier planlegger hogst på eiendommen de nærmeste tiårene. Uten MIS-kartlegging er ikke skogen sertifisert og ALLSKOG m.fl får ikke levert tømmeret til tømmerkjøpere. Det er tømmerkjøperne som krever slik miljøsertifisering. Kostnadene ved en eventuell senere registrering blir mer kostbar fordi en ikke da får tilskudd fra staten og må bære alle kostnader alene. 

Foto av Terje Nordvik: Svartsonekjuke (rødlistet). Treboende sopp knyttet til liggende døde stokker av Gran