0 x 0
29957-moelven-torn-heurlin-ab-web
Jonas Nilsson mater høvelen med virke, foto Moelven

Moelven industrier

ALLSKOG inngår samarbeid med Glommen-Mjøsen


I begynnelsen av desember varslet Skog Holdco AS, et nytt selskap opprettet av Viken skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri at de ville kjøpe Eidsiva og Felleskjøpets aksjer i Moelven Industrier. 

Dette kjøpet utløste en forkjøpsrett på aksjene for Glommen-Mjøsen som med det vil få en eierandel over 50 %. Det i seg selv utløser en tilbudsplikt på de resterende aksjene i Moelven Industrier som gjør det usikkert hvor stor aksjemajoriteten til Glommen-Mjøsen blir. Les mer her på deres hjemmeside om saken.

Glommen-Mjøsen har invitert ALLSKOG SA inn i et samarbeid, og styret i ALLSKOG SA behandlet saken i styremøte 2. januar og vedtok å være med på en investering.

For mer informasjon,
kontakt adm.direktør i ALLSKOG SA, Snorre F. Furberg, tlf. 480 27 380