0 x 0
jakob-benjamin-jenssen-og-pa-westerbeek
Jakob Jenssen og Pål Westerbeek

Norges nest eldste lokallagsleder er «bare» 84 år gammel

Han har lang fartstid i foreningsarbeid og i skogen. Han har tidligere jobbet i kooperasjonen som han fortsatt kaller det. Jakob Benjamin Jenssen er entusiasten som har sendt samtlige av sine barnebarn på motorsagkurs.

 

Jakob mimrer tilbake. Om ei tid hvor de akkurat hadde nok, aldri noe mer. Om en far som kjørte brøytebil på vinteren med så dårlige biler at de parkerte dem på fjellet, slik at de alltid fikk starte med nedoverbakke når det skulle brøytes. Om turer i skogen med far. Far og bestefar var en del av det store skoggjenreisingsprosjektet etter ett århundre med en svært høy aktivitet i skogen. Staten bevilget store summer slik at de ulike landsdelene skulle bli selvforsynt med blant annet byggematerialer.

 

Jakobs bestefar døde to måneder før han selv ble født, Jakob arvet navnet og interessen for skogen. Han ble oppdratt slik at der det var ledige og større areal skulle det plantes ny skog til neste generasjon. Skogen faren og bestefaren plantet er noe han og søsteren har kunnet bygge seg hus av, og nabolaget få juletrær fra.

 

Du er 84 år gammel, hva er det som driver deg til å bli leder i et skogeierlag nå?

 

 • Jeg har vært medlem av skogeierlaget i mange år, og jeg har alltid synes det har vært kjekt å gå på skogmøter og møte andre med felles interesse. Nå trengs det et nytt initiativ for at skogeiere og interesserte skal ha noe og samles om i Ofoten, det vil jeg bidra til, forklarer Jakob.

   

  Slik han tidlig var med å hogge og sage ved og lærte å bruke øksa, har han sendt samtlige barnebarn på motorsagkurs. De fleste kursene barnebarna har deltatt på har foregått i egne plantefelt, hvor han har stilt skogen sin til disposisjon for fremtidige skogbrukere. Plantefeltet har gitt mye glede og arbeid. Juletrær og utallige timer med ungskogpleie og tynning.

   

 • Jeg husker at vi som hadde så mye skog bidro med juletrær til oss selv og til naboene, men da måtte de finne seg i at vi utelukkende hogg trær som sto for tett og som ikke kunne bli fremtidig kvalitetstømmer. Derfor tok vi med ekstra grener og boret de inn i stammen slik at de ble flotte juletrær, mimre han.

   

   

  Fremtiden for Ofoten skogeierlag

   

  Jakob har selvsagt planen klar for skogeierlaget i Ofoten fremover. Han planlegger for medlemsvekst,

  For økt aktivitet og for et lag som gjør det interessant for flere unge å være med.

   

 • Nå skal jeg på kurs i Trondheim for nye lokallagsledere og lære av andre lokallagsledere og kanskje noe av kursholderne i ALLSKOG. Jeg håper vi i løpet av året kan arrangere treff for skoginteresserte som løfter engasjementet. Skogen trenger aktive forkjempere og skogeierlaget trenger interesserte folk, avslutter Jenssen