0 x 0

Norske Skog betalte på frist

Norske Skog betalte hele obligasjonslånet med forfall onsdag denne uken. Vi fortsetter å levere tømmer til fabrikken på Skogn etter planen.

Den underliggende driften ved fabrikken på Skogn er god, men Norske Skog-konsernet er tynget av gjeld. Lånet som forfalt nå på onsdag, beløpet seg opprinnelig til 108 millioner euro. To nye storeiere, CSO Capital og Cyrus Capital Partners, styrket Norske Skogs egenkapital med 115 millioner euro. Dermed kunne Norske Skog kjøpe tilbake 34 millioner av lånet i april. På onsdag ble hele det utestående beløpet, 74 millioner euro, betalt.

Norske Skog fikk i vår i stand en avtale med lånegiverne om utsettelse av lånene som forfaller i 2017, så det neste store låneforfallet kommer ikke før 2019.

«Dagens tilbakebetaling avslutter en syv måneder utfordrende reise for Norske Skog,» sier konsernsjef Svein Ombudstvedt i en børsmelding.

Du kan lese mer om tilbakebetalingen i Dagens Næringsliv.

Som den største tømmerkjøperen nordenfjells er Norske Skogs fabrikk på Skogn særs viktig for ALLSKOG. Vi leverer hvert år 365 000 kubikk trevirke til Skogn. Fabrikken vil kjøre full drift på alle sine tre papirmaskiner i hele år, så etterspørselen etter tømmer er stor. Norske Skog har redegjort for en tilfredsstillende finansiell plan frem til 2019, og ALLSKOG fortsetter å levere som planlagt.