0 x 0

Norske Skog melder oppbud - ordinær drift fortsetter for ALLSKOG og skogeierne

ALLSKOG har i dag, tirsdag 19.12.2017 mottatt meldingen om at styret i Norske Skog ASA har meldt oppbud i selskapet.

Driften av de sju selvstendige selskapene (fabrikkene) eid av Norske Skog AS vil fortsette som før da de sikrede obligasjonseierne stiller garantier til disposisjon for de sju selskapene (fabrikkene).

For ALLSKOG betyr dette at driften og leveransene fortsetter som før.

-For skogeierne i Midt-Norge er jeg naturligvis ikke fornøyd med konkursen som medfører tap av vår aksjekapital, sier styreleder i ALLSKOG, Eilif Due i sin kommentar. Men det positive nå er at selskapet videreføres, og at vi forhåpentligvis får inn industrielle eiere etter hvert, sier Eilif Due.

Hva er de økonomiske konsekvensene for ALLSKOG?

ALLSKOGs aksjepost med verdi på ca 15 mill kr er tapt, og vil bli nedskrevet til null.
ALLSKOG har gjennom mange tiår levert til Norske Skog. Skogeiere nordafjells har hatt en sikker avtaker av virke. Anskaffelseskosten på aksjene har vært 307 mill kr, men utbytte, fortjeneste og forhøyet virkespris har vært betydelig høyere.

- Det viktigste for ALLSKOG og skogeierne nå er at driften av selskapet fortsetter, og gjennom det gir et godt grunnlag for videreforedling av skogens verdi, sier adm.direktør, Snorre Furberg i sin kommentar.

- Videre har vi ferdigforhandlet leveranseavtale mot Norske Skog, Skogn for 2018. Sikker avsetning og framtidsrettet videreforedling er viktige forutsetninger for en fortsatt positiv utvikling av skognæringa nordafjells, avslutter Furberg.

For evt spørsmål, kontakt:

Adm.direktør Snorre Furberg, tlf. 480 27 380
Styreleder Eilif Due, tlf. 905 85 204