0 x 0

NRK -forskere vil plante mer skog

NRK har laget en reportasje om skogplanting og viser til den historiske skogreisinga i Norge. Når denne skogen nå er hogstmoden er vi avhengig av at det blir plantet ny skog, for fortsatt å sikre god CO2 binding og verdiskaping. Den nylig framlagte Klimameldinga fra regjeringa foreslår igjen en massiv skogreising i landet, som et enkelt og godt fungerende klimatiltak. 
Skogforsker Bernt Håvard Øyen fra Skog og Landskap er bekymret for at skogarealer blir liggende brakk etter hogst. 

NRK -Vil plante mer skog på Vestlandet 15.mai12