0 x 0

NRK med vindfallshogst

Opprydding av vindfall i Møre og Romsdal omfatter mange. ALLSKOG har laget planer for å bistå skogeierne i oppryddingen. Se venstremenyen for mer informasjon.

Det var like mye skog som ble tatt av Dagmarstormen i jula som man hogger et helt år i fylket til vanlig. 
NRK MR har hatt et innslag om den pågående vindfallhogsten på Sunnmøre.