0 x 0
uten-navn

NTNU Mastergrad; Forvaltning av naturressurser

ALLSKOG holder forelesning i NTNUs nye Mastergradsstudie Natural Resources Management, i faget RFEL 3082 Sustainable management of ecosystem services. Studiet har fokus på naturens tjenester til mennesket, som i de siste 20 årene har fått økt oppmerksomhet. 
En helhetstilnærming til naturens mange tjenester krever metodisk og operasjonell kunnskap og vil kunne bidra til å løse verdens fattigdomsutfordringer og sikre overgangen til den grønne økonomien.   
FNs bærekraftsmål står dermed sentralt i undervisningen FNs bærekraftsmål sammen med Aichi målene for biologisk mangfold Aichi målene.

NTNUs studieløp sikrer naturvitenskaplige studenter kunnskap og forståelse for viktigheten av verdiskaping og næringsutnyttelse av naturens råstoff til det beste for mennesket på en bærekraftig måte. I tillegg til skogbruket, er fiskeri og landbruk tatt inn i forelesningsserien.

Les mer om studiet her;
https://www.ntnu.edu/studies/msnarm  

ALLSKOGs forelesning;
allskog-forestry-and-bioenergy-rfel-3082-march-9th-2017