0 x 0

Ny bruk av skogen

Råvaren fra skogen kan erstatte alt hva olje brukes til i dag. I framtida kan tømmerstokken for eksempel gjøre nytte som transportør av legemiddelkomponenter og som bindemiddel i maling.
Dette skriver Bondebladet om i denne artikkelen.