0 x 0

Ny dato Skogdag i Åsen! - Sett av 11.desember

Fredag 11. desember kl. 10.00 arrangerer Åsen Skogeierlag skogdag på  Åsfjellet/ Åsen Bygdeallmenning.
Her får du demonstrert ny ryddesag, du lære om ungskogpleie, skogsbilvegbygging og møte mange engasjerte skogeiere!
bilde-ryddesag

Oppmøte ved «bompengstasjon» der det vil bli demonstrasjon av ny type ryddesag ved Bjørn Arve Øvereng.

Fortsetter etterpå til skihytta hvor det blir servering fra Frosta Skogeierlag.

Trond Revhaug forteller om allmenningens siste vegprosjekt.

Dag Okkenhaug Bævre, Fylkesskogmester, snakker om veibygging.

Rune Saursaunet, Fylkesskogmester, forteller om ungskogpleiestandarden for ordinære felt og forsømte felt.

Skogbruksledere fra Allskog, kommunal skogrådgiver og pådrivere fra Innherred skognettverk deltar også.

Vel møtt!