0 x 0
lahnstein-250
Erik Lahnstein. Foto: Sjøwall

Ny direktør i Norges Skogeierforbund

Styret i Norges Skogeierforbund har ansatt Erik Lahnstein som ny administrerende direktør. Lahnstein tiltrer stillingen umiddelbart etter påske.

Styret i Skogeierforbundet er meget fornøyd med at Erik Lahnstein skal lede innsatsen for skogeiernes interesser og utviklingen av en sterkere og mer lønnsom skognæring.

- Lahnsteins brede erfaring fra blant annet næringspolitisk arbeid og utvikling av den maritime næringsklyngen vil komme Skogeierforbundet godt til nytte, sier styreleder Olav A. Veum.

- Med en verdiskapning på 40 milliarder kroner spiller skognæringen en viktig rolle for sysselsetting og aktivitet i landet. Skogeierne forvalter en ressurs som samfunnet trenger. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med næringen og lytte til og lære av erfarne og dyktige folk, sier Erik Lahnstein. Lahnstein etterfølger Gudbrand Kvaal, som har vært ansatt i Skogeierforbundet i 28 år, de siste åtte årene som administrerende direktør.

- Han har nedlagt en enorm arbeidsinnsats for Skogeierforbundet og ledet forbundet gjennom krevende omstillinger. Det er en svært kunnskapsrik og lojal medarbeider som nå sender stafettpinnen videre. Vi takker for hans store innsats, sier Veum.