0 x 0
1p7c1116

Ny markedsrapport for 2021

"Inn imot vinteren opplever vi stor etterspørsel etter sagtømmer, både innenlands og fra Europa, særlig i fra Baltikum. Hvor lenge vi kan surfe på denne bølgen er vanskelig å spå, utviklingen vil nok i stor grad styres av kjøpekraft, aktivitetsnivå og igangsetting av nye byggeaktiviteter. Økonomiske ettervirkninger av koronaen vil nok også spille inn hvordan videre utvikling vil gå."

Les hele markedsrapporten her!