0 x 0
fotomaling-nordland

Ny tømmermåling innført i Nordland

Fotomåling av tømmer er en ny metode å måle tømmer på, som er klar til bruk i Nordland. Nå i mars ​har det vært oppstartkurs for transportørene i fylket, og det første lasset ble fotografert og bildene ble sendt til målestasjonen på Norske Skog Skogn for tolking og bedømming.

Dette er svært gode nyheter for skogeierne i Nordland, fordi det vil rasjonalisere tømmertransporten, gi enda bedre flyt i transporten av tømmer og gi mulighet for lengre åpningstid på tømmermottakene, sier regionleder i ALLSKOG, Halvar Gaustad.

fotomaling-2