0 x 0
allskog_fb_arrangementbilde_1920x1005
ALLSKOG Entreprenør med hogst i Skodje

Nye grep i ALLSKOG Entreprenør

På sensommeren i år startet Ole Kjetil Lagaard som ny daglig leder for ALLSKOG Entreprenør AS (AE). Med sin erfaring fra både gårdsdrift og anleggsarbeid, har han et mål om å gjøre AE til et lokomotiv i bransjen
ALLSKOG Entreprenør er et heleid datterselskap av ALLSKOG SA som har sitt nedslagsfelt fra Sunnmøre til Bodø og hovedkontor på Tunga i trondheim. Selskapet har i dag 8 skogsmaskinlag bestående av 10 lastbærere, 8 hogstmaskiner, 2 gravemaskiner og en T-vinsj for drifter i utfordrende terreng.

Mange vil nok si at det er en krevende oppgave å ta over et selskap som går med underskudd, men den tidligere næringssjefen i Røros kommune ser ikke mørkt på utfordringene. Lagaard startet tidlig i anleggsbransjen som anleggsmaskinfører, og har siden opparbeidet seg betydelig erfaring som prosjektleder i BN Entreprenør og senere som deleier og daglig leder av Terra Entreprenør. På spørsmål om hva utfordringene i AE er, mener Lagaard at det er gjenkjennbare utfordringer for hele skogsentreprenørbransjen: sviktende forutsigbarhet og rekruttering.

allskog_banner_980_600px

Daglig leder i ALLSKOG Entreprenør, Ole Kjetil Lagaard

  • Jeg ser mange likheter mellom anleggsbransjen for 15-20 år siden og dagens skogsentreprenørbransje. Folk lever fra oppdrag til oppdrag med lite forutsigbarhet, og bransjen sliter med å rekruttere gode folk. Samtidig er det ofte små og uforutsigbare faktorer som avgjør om man går i pluss etter ei skogsdrift, forteller Lagaard.
AE har i dag 8 forskjellige entreprenørlag, som står for rundt 20 prosent av ALLSKOGs totale tømmervolum. Administrerende direktør i ALLSKOG, Snorre Furberg, har vært tydelig på at AE er avgjørende for at ALLSKOG skal opprettholde sin markedsposisjon, selv om AE ikke går med overskudd.
  • Uten ALLSKOG Entreprenør ville totalvolumet vårt vært betydelig mindre, og de bidrar også til at vi kan bistå skogeiere med hogst i utfordrende terreng. På Møre er det både teknisk utfordrende og vanskeligere å få til lønnsomhet i driftene, som har gjort at vi er avhengig av AE for å avvirke skog her, sier Snorre Furberg.
Selv om AE er et selvstendig selskap, er et av de viktigste målene for selskapet å ivareta entreprenørbehovene for andelseierne i samvirket ALLSKOG. AE har engasjerte og flinke ansatte, som ligger i forkant på å løse utfordringer de møter ute i skogen. I tillegg ser Lagaard mulighetene for at EA kan bidra til å gjøre skogentreprenørbransjen til ei framtidsnæring.
  • Vi har en bra stamme med ansatte som vi skal bygge videre på, men vi ser behov for flere erfarne lastbærere og hogstmaskinpiloter. ALLSKOG og AE har også en fantastisk mulighet til å i enda større grad påvirke rekruttering av unge folk og gjøre dette til en attraktiv bransje, sier en engasjert Lagaard.
Lagaard har ikke ligget på latsiden de første månedene som daglig leder, og har allerede tatt flere grep for å få entreprenørlagene til å gå godt. Gamle maskiner som ofte har stått i ro på grunn av tekniske problemer har blitt byttet ut, og flere steder har det kommet nytt mannskap inn. Han opplever allerede en økende forespørsel fra folk som ønsker å jobbe i AE.
  • Mange av de grepne vi har tatt handler om så kjedelige ting som å bedre rutinene rundt oppstart og gjennomføring av skogdrifter, og se på hvordan en kan få økt produksjon til tross for lange reiseavstander og et stort geografisk nedslagsfelt. Dette er ting som tar tid å justere, men som jeg er sikker på vil gi resultater på sikt, sier Lagaard.
Skogsentreprenørbransjen har lenge vært preget av menn som jobber fra morgen til kveld ute i skogen, påpeker Lagaard:
  •  I dag har folk et helt annet forhold til jobb og fritid, og det trengs et løft for seriøsitet, både bransjemessig og ikke minst for ansatte. Rekrutering og opplæring er stor utfordring i denne bransjen, særlig om vi skal bli mer attraktiv for jenter.
Til slutt kommer Lagaard med en liten oppfordring til de som har kritiske spørsmål til AE om å ta kontakt:

  • Det er bra at folk er engasjert i hvordan det går med AE, men ta heller opp telefonen og ring meg om det er noe du lurer på. Vi må snakke med hverandre – ikke bare om hverandre. Slik kan vi sammen sørge for et bransjeløft, avslutter Lagaard.