0 x 0

Nye tilskuddsordninger i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottar nå en rekke spørsmål om de nye tilskuddsordningene til skogbruksformål. Disse ble innført fra 2013 for å sikre økt aktivitet i skogbruket i fylket. Her er en nettside som kan være til hjelp!