0 x 0
bioenergianlegg
Nytt bioenergianlegg i eksisterende bygningsmasse på Stekke i Verdal. Foto: Nord Energi

Nytt bioanlegg på Stekke i Verdal

På Stekke i Verdal har Verdal kommune og Nord Energi etablert et bioenergianlegg i eksisterende bygningsmasse.

I flere prosjekter er bioenergi valgt bort på grunn av myten om at bioenergianlegg og siloer tar veldig stor plass. Dette motbeviser det nye anlegget på Verdal med glans.

  • Mange tror at det er veldig arealkrevende med bioenergiløsninger, men på Stekke har vi klart å plassere alt teknisk utstyr i eksisterende fyrrom, sier daglig leder Kjell Morten Staberg i Nord Energi til EnergiRapporten. 

Et av premissene da Verdal kommune og Nord Energi gikk sammen som prosjektet på Stekke, var at de ønsket å få siloen så lite synlig som mulig med tanke på den gamle bygningsmassen. Siloen er det eneste som er nytt ved bygningen, og er utformet av Letnes Arkitektkontor. Siloen vil etter hvert gli inn i omgivelsene med busker og grønt rundt, og har også en lavere høyde enn bygningen.

Løsningen med å bruke eksisterende bygningsmasse gjør at en sparer seg for mye utslipp ved å bygge nytt, samtidig som at det å fyre med pellets er et klimavennlig alternativ. Når vi fyrer med pellets spares klimaet for utslipp av 250 tonn CO2 i forhold til fyring med lettolje - dette tilsvar 1560 turer tur-retur Verdal-Oslo.