0 x 0

Nytt kontonummer i ALLSKOG

ALLSKOG har byttet bankforbindelse fra Fokus Bank til Landkreditt Bank. I den forbindelse har selskapet fått nytt kontonummer. Dette er; 9365.19.46660.

Alle dere som kanskje har forhåndslagret ALLSKOGs gamle kontonummer i nettbanken bør være oppmerksom på dette ved neste betaling. Rett kontonummer vil stå i fakturaen!