0 x 0

Også Venstre ønsker skognæringa?

Telemark Venstre legger nå fram forslag om å utvikle skognæringa. Det var under Sponheim som Landbruksminister Venstre fjernet tilskuddene til skogbruket, som dermed bidro til en enorm aktivitetsnedgang. Det er svært positivt at partiet nå ønsker å bidra til å utvikle næringa på nytt!

Vi får imidlertid blandede signaler fra partiet Venstre. Her er Norskogs vurdering av forslag fra dette partiet.