0 x 0
foto-therese-b.-kirkesather-126

Økt tillatt høyde på tømmervogntog til 4,50 meter er innført

ALLSKOG er svært fornøyd med at det nå er åpnet for å kjøre med total høyde opp til 4,50 meter på slepevogn på tømmervogntog. Nå vil tømmervogntogene kunne utnytte kapasiteten fullt ut med 60 tonn uten at det overstiger høydebegrensningen.
Endringen vil gjelde vogntog som har henger med godkjent elektronisk stabiliseringskontroll. Så vidt meg bekjent har hengere nyere enn 4-5 år dette systemet, sier daglig leder for Transportselskapet Nord, Frode Moen. 

For 5-akslede tilhengere uten stabiliseringskontroll økes tillatt høyde til 4,20 meter. For 4-akslede tilhengere uten stabiliseringskontroll holdes tillatt høyde uendret. Økning av tillatt høyde vil gi bedre kapasitetsutnyttelse. Med økt høyde blir det mulig å laste opp til 60 tonn totalvekt selv om virket har korte lengder, lav egenvekt eller det er virke som gir mye «luft» i lasset.

- Når Vegdirektoratet nå fjerner den spesielle høydebegrensingen på tømmervogntog med langhenger, faller den siste brikken på plass. Nå må vi si oss god fornøyd med det regelverket for tømmertransport med 7-akslede vogntog som vi har fått, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.
Ny forskrift ser slik ut:
endringsforskriften-1.oktober2015
Tidligere var formuleringene i forskriften slik:

«§ 5-5.Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg

 

1.

 

Særlige bestemmelser om transport av tømmer

 

 

 

a.

 

Transport av tømmer med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 meter vogntoglengde på veg som er merket 22,00 meter og med inntil 24,00 meter vogntoglengde på veger som er merket 24,00 meter i veglister gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a.

 

 

 

b.

 

Vogntoget må være særlig innrettet for transport av tømmer. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 meter dersom vogntoget er lengre enn 19,50 meter.»