0 x 0

Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket

Sluttrapporten for prosjektet Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket er nå klar. Dette er interessant lesing for skoginteresserte. Nordland er Norges største skogreisingsfylke og har stort potensial i økt verdiskaping.