0 x 0

Ole Andreas Fossan til minne

Det var Ole Andreas Fossan (69) som omkom under skogsarbeid i Leksvik den 4. mars.

Fossan var andelseier i ALLSKOG og en dyktig og trofast skogbruker. 

Vi lyser fred over Ole Andreas Fossans minne.