0 x 0
ole-h-bakke-farge-9

Ole Hartvig Bakke ny styreleder i Skognæringa Kyst

Ole Bakke, som i dag er spesialrådgiver i ALLSKOG SA, ble valgt til ny styreleder på årsmøtet i Skognæringa Kyst 13. juni i år.  Han avløser dermed Jan Ivar Rødland fra Vestskog, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Skognæringa Kyst er en organisasjon for alle skogaktører og skogindustribedrifter i kystfylkene i Norge. Hovedoppgave er å bedre rammevilkår og legge grunnlag for høyere verdiskaping basert på skogressursene i kystfylkene.

 

I en kommentar sier Ole Bakke at de viktigste oppgavene framover blir å verne om skogbrukets produksjonsarealer i kystfylkene i åra framover, samt å forbedre logistikken og redusere transportkostnadene for tømmer.