0 x 0

Olje- og energiministeren for sitkagran

bortenmoe_1211076c

                        (Foto: Adresseavisa)
-La meg slå fast at gran er en del av norsk natur, og at nyplanting av sitkagran ikke er forbudt. Tvert i mot er det gode grunner til å bruke sitkagran som et middel til å utvikle kystskognæringen, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe da han åpnet konferansen Skog og Tre på Gardermoen 19.juni.

Les hele saken på Norges skogeierforbunds hjemmeside