0 x 0
bru-med-bil

Ønsker bruprogram i statsbudsjettet

Skogeierne i ALLSKOG oppfordrer regjeringen til å starte opp et bruprogram for fylkesvegnettet i statsbudsjettet for 2016. 500 millioner kroner over 5 år til forsterking og utskifting av bruer vil bidra til økt lønnsomhet i skognæringa med ca 100 mill kroner årlig. Bakgrunnen for kravet er innsparingspotensialet for skognæringa. En økning av tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 50 til 60 tonn gir:
  • 33 % mer nyttelast (tømmer) pr vogntog
  • 25 % færre transporter
  • 15-20 % lavere utslipp
  • 15-20 % lavere kostnader
Per 1. oktober 2015 er 88 % av riksvegnettet åpnet for 60 tonn, mot 53 % i april 2015. Statens vegvesen anslår at 92% av riksvegnettet vil være oppskrevet til 60 tonn i løpet av få år. En målrettet innsats har med andre ord gitt svært gode resultater som bidrar til at riksvegnettet blir ferdigstilt ift innføring av 60 tonns tømmervogntog.

Per 1. oktober 2015 er kun 25 % av fylkesvegnettet åpnet for 60 tonn. Med manglende gjennomgående standard må tømmervogntogene kjøre med mindre lass eller lastes om underveis. Dette medfører store ekstrakostnader og økte utlipp fra transporten.

11650 bruer på fylkesvegnettet i Norge skal nå beregnes og vurderes, og 5100 er allerede ferdigberegnet i forhold til omklassifisering til 60 tonns tømmervogntog. (Bruene vurderes samtidig for transport av mobilkraner og 100 tonns spesialtransport.)

Skogeierne i ALLSKOG mener nå at tiden er inne for å gå videre med fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet gjennom et bruprogram.

Statens Vegvesen har bistått ALLSKOG og Transportselskapet Nord AS i vurdering av 5 viktige transportruter i Midt-Norge
svv-rapport-tommertransport-2015

Oppslag i Nationen: Nationen Skal vurdere 11650 broer