0 x 0

Ønskes ikke skogvern?

ALLSKOG bistår skogeiere som ønsker å legge ut skogområder til vern og skogeiere tilbyr mer skog til vern enn det staten har bevilget penger til! Erstatningsutbetalinger og vernesaker blir dermed liggende på vent i Miljøverndepartementet!

Dette er ikke en god situasjon og Norges Skogeierforbund har gått sammen med flere natur- og miljøorganisasjoner i et felles brev til regjeringen, for å påvirke saken!

Norges skogeierforbund -Felles front for mer penger til skogvern