0 x 0

Oppdatering på situasjonen med Korona

 

Kjære skogeiere og andelseiere

 

Skoler og mange arbeidsplasser er stengt ned i disse koronatider, Norge er preget av situasjonen. ALLSKOG er per dags dato ikke direkte rammet, men vi er bekymret for hva situasjonen kan føre til, med konsekvenser for hele skog- og trenæringa. Da tenker vi på skogeierne, entreprenørene, transportørene og på industrien – hele verdikjeden.

Industrien går foreløpig som normalt, men de er avhengige av å få tømmer for å holde produksjonen oppe. Vi gjør derfor det vi kan for å skaffe kontrakter til entreprenørene så vi holder næringa vår gående, slik at vi kommer gjennom koronaen med like mange samarbeidspartnere som vi gikk inn den med.

ALLSKOG har derfor kun ett fokus i denne situasjonen – å holde hjulene i gang! Vi har lagt andre oppgaver til side og jobber nå utelukkende med å skaffe kontrakter og tømmer til entreprenørene. 

På grunn av den svært utfordrende situasjonen, har ALLSKOG dessverre sett oss nødt til å sende permitteringsvarsel til alle ansatte med 14 dagers varsel. Det betyr at alle medarbeidere fortsatt er i normalt arbeid (hjemmekontor/utekontor), ingen er permittert så langt, men vi har verktøyet klart hvis aktiviteten blir mindre og behovet melder seg.

Vi som selskap må redusere de kostnader vi kan for at vi skal kunne holde hjulene i gang lengst mulig. Det er ingen akutt krise i ALLSKOG, men det er mørke skyer på himmelen. Derfor tar vi grep for å sikre ditt ALLSKOG for framtida.

Har du skog som kan drives, områder som skal plantes eller ungskogpleie som bør utføres – nå er tiden inne for å ta kontakt med din skogbruksleder.
Slik kan du bidra til at vi holder næringa i gang, og sikrer at vi fortsatt har lokale arbeidsplasser i framtida.

Vi hensyntar alle føringer fra myndighetene for å unngå smitte, så ikke vær redd for å kontakte din lokale skogbruksleder på telefon.

Du finner oversikt over skogbrukslederne her: https://www.allskog.no/skogbruksledere